Costa Foundation

Věříme, že vzdělání je prvním krokem k lepšímu životu, a proto se snažíme zlepšovat dostupnost a kvalitu vzdělávání v těch nejchudších komunitách pěstitelů kávy.

Změňme dětem život

imageUvědomujeme si, že pěstitelé kávy jsou zásadní součástí našeho podnikání - bez nich bychom nemohli naplňovat naše poslání - inspirovat svět, aby miloval skvělou kávu. 

Mnoho komunit pěstitelů kávy žije ve vzdálených venkovských oblastech, v nejchudších zemích světa a jejich děti mají omezený přístup ke vzdělání.  

The Costa Foundation* byla založena v roce 2006, aby podporovala obyvatele vzdálených komunit. Staví školy a poskytuje dětem kvalitní zdělávání v bezpečném prostředí. 

Víme, že vzdělání má sílu změnit dětem život. A to je důvod, proč si Costa Foundation stanovila velkou vizi: vymýtit chudobu v komunitách pěstitelů kávy. 

icon

Vytvořili jsme více jak 1,000 pracovních míst pro učitele, asistenty, administrativní pracovníky, kuchaře a další profese.

imageAktuálně Costa Foundation podporuje vzdělávací projekty v 10ti zemích z takzvaného kávového pásu, mezi nimi jsou např. Kolumbie, Uganda nebo Vietnam.  

Costa Foundation podporuje tyto komunity bez ohledu na vlastní prospěch. Často nabízí pomoc farmářům z oblastí, ze kterých kávu nenakupuje.  

Dosáhnout takových výsledků je možné jen díky nadšení a oddanosti našich týmů, které pro Costa Foundation získávají finance, a také štědrosti našich zákazníků a dodavatelů. 

Naším cílem je získat pro Costa Foundation 20 milionů liber a podpořit 100 škol do konce roku 2020. 

Costa Foundation - *Registered charity no. 1147400 In Scotland, SCO43414