Oznámení o ochraně osobních údajů

Červenec 2022

[Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.] („bottler Coca-Cola HBC“, „My“, „Nás“) je správcem vašich osobních údajů. Respektujeme vaše osobní údaje a vaše soukromí je pro nás důležité.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je používáme. Toto oznámení také vysvětluje, jaká máte práva týkající se vašich osobních údajů a jak můžete tato práva využít.

Máte právo vznést námitku proti některým druhům zpracování vašich údajů, které provádíme. Další informace o vašich právech a jejich uplatňování jsou uvedeny v části „Vaše práva“ tohoto oznámení.

[Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.] se sídlem společnosti [Českobrodská 1329, Praha 9 - Kyje, PSČ 19821]

Shrnutí toho, jak vaše údaje používáme, a vašich práv

 1. Shrnutí toho, jak vaše údaje používáme, a vašich práv

 2. Informace, které od vás získáváme

 3. Informace, které dostáváme od třetích stran

 4. Jak informace používáme a právní základ

 5. Sdílení údajů

 6. Mezinárodní předávání údajů

 7. Cookies a podobné technologie

 8. Uchovávání údajů

 9. Vaše práva

 10. Kontaktní údaje

 11. Který subjekt je správcem?

Oznámení o ochraně osobních údajů

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování našich produktů a služeb, včetně marketingu, výzkumu, zpětné vazby a dotazů, a pro účely bezpečnosti a zabezpečení.

Vaše údaje budeme používat v souladu se zákony a předpisy. Vaše údaje používáme k prevenci a odhalování trestné činnosti, například podvodů.

Máte právo vznést námitku proti některým druhům zpracování vašich údajů, které provádíme. Další informace o vašich právech a jejich uplatňování jsou uvedeny v části „Vaše práva“ tohoto oznámení.

Pokud nám udělíte souhlas, můžete jej kdykoli odvolat, například zasláním e-mailu, podrobnosti najdete v sekci Kontakty na konci. Můžete také uplatnit jakákoli další práva týkající se vašich osobních údajů, například získat kopii svých údajů, opravit je, vymazat nebo omezit způsob, jakým vaše údaje používáme. Více informací najdete v části „Vaše práva“.

Naše webové stránky používají cookies a podobné technologie ke zlepšení funkčnosti, rozpoznání uživatele a přizpůsobení jeho zkušeností s našimi stránkami. Cookies můžete odmítnout a zablokovat v nastavení prohlížeče. Více informací najdete v části Prohlášení o cookies.

Pokud máte na našich stránkách k dispozici vyhledávač polohy a nastavení vašeho prohlížeče to umožňuje, vaše zařízení vyhledá a upozorní vás na nejbližší prodejnu Costa Store a Costa Express ve vašem okolí.

Informace shromažďujeme, když něco zakoupíte nebo využíváte naše služby. To zahrnuje návštěvy obchodů, používání našich webových stránek nebo korespondenci s námi.

Zejména:

 • Uchováváme informace, které nám přímo poskytnete, jako jsou kontaktní údaje (včetně jména, e-mailu, adresy a telefonního čísla), komentáře, region, četnost návštěv, zpětná vazba a marketingové názory.

 • V některých případech zaznamenáváme a analyzujeme návštěvy obchodu, webu a podrobnosti o vašich nákupech, včetně případů, kdy využijete našich propagačních akcí.

 • Pokud k něčemu takovému dojde, informace o tom uložíme.

 • Pokud s námi komunikujete online prostřednictvím našich webových stránek, soubory cookie a podobné technologie zachycují vaši IP adresu, vaši polohu a zaznamenávají, jak stránky nebo aplikace používáte, aby vám pomohly je vylepšit a zlepšit váš uživatelský zážitek, pokud to nastavení vašeho prohlížeče nebo povolení umožňuje.

 • Pokud o nás zveřejníte informace online nebo nám poskytnete zpětnou vazbu, uchováváme si o tom záznamy.

 • Pokud nás kontaktujete přímo se stížností nebo zpětnou vazbou, obdržíte kompenzaci, uložíme podrobnosti a všechny související informace (včetně těch, které nám poskytnete), jako jsou e-maily, dopisy, telefonní hovory, datum narození, pro naše zákaznické informační linky, včetně těch, které provozují třetí strany, jak je podrobně uvedeno v části 5 níže. Pokud si stěžujete na potraviny, nápoje nebo jiné výrobky třetích stran, které prodáváme, můžeme vaše údaje předat těmto třetím stranám v rámci procesu řešení vaší stížnosti.

 • Vezměte prosím na vědomí, že správcem údajů zákazníků automatů Costa Express v České republice je společnost Lagardere Travel Retail, a.s.. Pokud jste firemní zákazník, například společnost, která kupuje automat Costa Express pro své zaměstnance, a chcete se dozvědět, jak zpracovávají vaše osobní údaje, nebo chcete uplatnit svá práva subjektu údajů, přečtěte si jejich oznámení o ochraně osobních údajů na adrese: [Vložit odkaz na webové stránky stáčírny a oznámení o ochraně osobních údajů]. Na prohlížení a interakci na jejich webových stránkách se vztahují jejich oznámení a zásady, které doporučujeme přečíst.

Za určitých okolností získáváme vaše údaje od jiných osob. K tomu může dojít, když:

 • Účastníte se průzkumů trhu, například anket.

 • Vložit další třetí strany, např. externí call centrum?

NEBO vymazat celou sekci

Vaše údaje smíme použít pouze tehdy, máme-li k tomu řádný důvod, například:

 • Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli;

 • Pokud je to v našem oprávněném zájmu;

 • Když s tím souhlasíte; nebo

 • Abychom splnili požadavky zákona.

Oprávněný zájem je, když máme obchodní nebo komerční důvod k použití vašich údajů. To zahrnuje naše posouzení, kdy se můžeme spolehnout na naše oprávněné zájmy. Pro více informací o tomto posouzení se obraťte na Tým pro ochranu osobních údajů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto oznámení.

Níže uvádíme, jak a proč vaše osobní údaje používáme a o jaký právní základ se v této souvislosti opíráme. Zde vám také sdělíme, jaké jsou naše oprávněné zájmy.

Když si u nás něco koupíte, použijeme vaše údaje k plnění smlouvy s vámi.

Informace získáváme za účelem komunikace s vámi, kontroly vaší totožnosti, přijímání plateb a poskytování produktů a služeb.

Vaše údaje používáme k provozování našeho podnikání a k naplňování našich oprávněných zájmů.

Mezi naše oprávněné zájmy patří aktualizace našich záznamů, plnění našich právních a smluvních povinností, zjišťování, které z našich produktů a služeb by vás mohly zajímat, zlepšování našich stránek a služeb, vývoj nových produktů a služeb, informování vás o nich a provádění průzkumu trhu.

Další podrobnosti o našich oprávněných zájmech:

K provozování a propagaci našeho podnikání používáme vaše údaje:

 • Abychom mohli poskytovat a zlepšovat naše produkty a služby a abychom vám mohli odpovědět, pokud nás kontaktujete.

 • Abychom mohli zaznamenávat komunikaci, včetně příchozích a odchozích hovorů a e-mailů, pro účely školení zaměstnanců, zlepšování kvality a zjišťování skutečností a pro řešení stížností, které můžete vznést.

 • Když sledujeme webové stránky[Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.] , platformy sociálních médií, jako je Facebook a Twitter, a online služby včetně naší mobilní aplikace a reakce na e-mailový marketing. Pokud zveřejníte komentáře online nebo v jiných médiích, tyto informace zachytíme, použijeme je ke kontaktování a ke zlepšení našich produktů a služeb.

 • Abychom vás lépe pochopili jako zákazníka, a to na základě analýzy vašich transakcí a dalších informací, které nám poskytnete nebo které se dozvíme z vaší interakce s námi.

 • Abychom vás mohli kontaktovat v případě, že nám poskytnete zpětnou vazbu k průzkumu trhu, nebo předat tyto údaje našemu obchodnímu partnerovi, který je třetí stranou, za účelem analýzy panelového průzkumu trhu.

Za účelem prevence, vyšetřování a/nebo hlášení podvodů, terorismu, zkreslených informací, bezpečnostních incidentů nebo trestných činů, včetně případů, kdy jsme k tomu povinni ze zákona:

 • Když monitorujeme a prohlížíme kamerové záznamy, ukládáme komunikaci a e-maily.

 • Když využíváme jiné organizace ke kontrole platnosti údajů o kreditní nebo debetní kartě, kterou používáte k platbě (další podrobnosti viz níže „Sdílení údajů“).

 • Abychom dodržovali zákony, posoudili a prosazovali zákonná nebo smluvní práva a nároky, dále k monitorování, auditům a školení v oblasti dodržování zákonů:

 • Monitorujeme a ukládáme komunikaci, včetně příchozích a odchozích hovorů a e-mailů.

 • Za určitých okolností ověřujeme vaši totožnost.

 • Vedeme záznamy, abychom dodrželi právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví, včetně evidence počtu osob v našich prostorách a záznamů o nehodách.

 • Budeme zpracovávat informace v souvislosti s jakoukoli stížností, kterou podáte v souvislosti s produkty, které jste si u nás zakoupili, nebo službami, které jste obdrželi.

Pokud nám k tomu dáte svolení:

 • Budeme vám ukazovat cílené reklamy v rámci vašich sociálních sítí, pokud je váš souhlas vyžadován zákonem (např. v Německu).

 • Pokud použijete vyhledávač prodejen na webu a povolíte služby určování polohy, upozorníme vás na nejbližší prodejnu Costa nebo Costa Express.

 • Budeme používat vaše údaje k jiným účelům, pokud tento účel vysvětlíme, když vás požádáme o souhlas.

Pokud souhlas udělíte, můžete jej kdykoli odvolat, a to tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese uvedené na konci tohoto oznámení. Pokud tak učiníte, můžeme vaše údaje dále používat pouze v případě, že se uplatní jiný právní základ, například když jsme povinni něco udělat ze zákona.

Pokud nám zákon ukládá zpracovávat vaše údaje, budeme tak činit. To může zahrnovat:

 • Právní, regulační a vyšetřovací účely, včetně vládních agentur a orgánů činných v trestním řízení.

 • Když uplatníte svá práva podle právních předpisů o ochraně osobních údajů,

Uveďte podrobnosti o společnostech, se kterými může [Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.] sdílet osobní údaje a proč.

Pro následující služby využíváme poskytovatele třetích stran:

 • Rozesílání propagačních nabídek

 • Průzkumy spokojenosti zákazníků

 • Analýza dat, která nám umožňuje optimalizovat naše služby (včetně míst a produktů)

 • Pojištění

 • Vývoj, podpora, údržba a hosting IT, včetně poskytování aplikací a hostingu webových stránek

 • Zpracování plateb, které vám umožní platit kreditní nebo debetní kartou

 • Poskytování a údržba kamerového systému

V případě integrace naší společnosti s jinou společností nebo jejího prodeje budou vaše údaje sděleny našim poradcům a poradcům případného kupujícího. Vaše údaje mohou být předány novým majitelům. (O tom budete případně informováni).

Osobní údaje mohou být sdíleny se státními orgány a/nebo orgány činnými v trestním řízení za účelem prevence nebo odhalování trestné činnosti, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to nutné z hlediska právního nebo smluvního nároku.

Pokud si stěžujete na potraviny, nápoje nebo jiné výrobky třetích stran, které jste u nás zakoupili, může být nutné, abychom v rámci procesu řešení vaší stížnosti předali vaše údaje příslušné třetí straně.

Někdy odesíláme nebo ukládáme vaše údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko) („EHP“). Například za účelem plnění vašich pokynů, splnění zákonné povinnosti nebo za účelem spolupráce s našimi poskytovateli služeb, které využíváme pro správu vašich účtů a našich služeb, nebo za účelem přijímání služeb od těchto poskytovatelů.

Pokud přenášíme informace mimo EHP, zajistíme jejich ochranu pomocí některého z těchto ochranných opatření:

 • Předat je do takové země mimo EHP, která má zákony na ochranu osobních údajů, jež poskytují stejnou ochranu jako EHP. Některé země EU považuje za vhodné.

 • Uzavřít s příjemcem smlouvu, podle níž je musí chránit podle stejných standardů jako EHP, nebo použít jiné mechanismy a opatření k dosažení odpovídající ochrany. Můžeme také používat standardní smluvní doložky zveřejněné EU.

 • Závazná korporační pravidla. Jedná se o interní pravidla přijatá společnostmi ve skupině, která umožňují mezinárodní předávání osobních údajů subjektům v rámci téže skupiny společností nacházejícím se v zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany.

Pokud chcete znát další podrobnosti o použitých ochranných mechanismech, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto oznámení. 

Tyto webové stránky jsou spravovány jménem [Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.] společností Costa Ltd a používají soubory cookie a podobné technologie. Úplné informace najdete na Prohlášení o cookies. To zahrnuje informace o tom, jak upravit nastavení prohlížeče tak, aby přijímal nebo odmítal soubory cookie.

Vaše údaje uchováváme, abychom mohli plnit smlouvu s vámi nebo poskytovat služby, dokud jste aktivním uživatelem našich stránek nebo aplikace, nebo pokud to vyžaduje zákon nebo ochrana zákonných práv.

Vždy se snažíme uchovávat vaše údaje po co nejkratší dobu v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a našimi procesy. Například ukládáme:

 • Evidence informací o platbách v souladu s daňovými zákony a požadavky auditů.

 • Zpětnou vazbu od zákazníků a korespondenci s našimi týmy zákaznických služeb v závislosti na povaze interakce a platných zákonech, například o ochraně zdraví a bezpečnosti. To nám umožňuje reagovat na případné dotazy nebo stížnosti.

 • Informace k vedení záznamů podle pravidel, která se na nás vztahují.

Vaše údaje můžeme uchovávat déle, pokud je nemůžeme vymazat z právních, regulačních nebo technických důvodů.

Na vaše osobní údaje se vztahují práva. Můžete:

 • požádat o kopii svých informací;

 • požádat o opravu informací;

 • požádat o vymazání nebo odstranění informací;

 • požádat nás o omezení nebo zakázat zpracování;

 • vznést námitku proti zpracování vašich údajů, zejména pokud je nemusíme zpracovávat pro splnění smluvního nebo jiného právního požadavku a v souvislosti se zpracováním pro účely přímého marketingu, včetně profilování pro účely přímého marketingu;

 • požádat nás o zaslání kopie ve strukturovaném digitálním formátu nebo nás požádat o její zaslání jiné straně.

Některá práva však mohou být omezena. Zákon nebo nařízení nám mohou ukládat povinnost informace uchovávat. Musíme také respektovat soukromí ostatních lidí, což znamená, že můžeme být nuceni upravit nebo odstranit informace, které obsahují osobní údaje někoho jiného, i když jsou spojeny s vašimi údaji. V některých případech může existovat závažný oprávněný zájem na dalším zpracování údajů.

Pokud chcete získat kopii svých údajů, vznést námitku proti způsobu, jakým vaše údaje používáme, nebo nás požádat o jejich vymazání či omezení jejich používání, podívejte se na „Kontaktní údaje“ níže. Abychom mohli zpracovat vaši žádost, bude možná třeba potvrdit vaši totožnost, abychom se ujistili, že máme přístup ke správným údajům.

Máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů v jednotlivých zemích lze najít na adrese http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?itemid=612080

Obecné dotazy spotřebitelů nebo stížnosti týkající se zkušeností v obchodě zasílejte e-mailem na adresu e-shop@cchellenic.com

Chcete-li uplatnit některá ze svých práv nebo odvolat souhlas (pokud jste jej poskytli), můžete zaslat e-mail na DataProtectionOffice@cchellenic.com

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany údajů se obraťte na Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. Pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na adresu  DataProtectionOffice@cchellenic.com  nebo mu napište na adresu Českobrodská 1329, Praha 9 - Kyje, PSČ 19821.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoliv změnit. O těchto změnách vás budeme informovat podle potřeby – například aktualizací našich webových stránek nebo, pokud to vyžaduje zákon, aktivním informováním o změnách.

Správce vašich údajů je Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Českobrodská 1329, Praha 9 - Kyje, PSČ 19821

Nezapomeňte, že pokud naše webové stránky opustíte pomocí odkazu na jiné stránky, neuplatňují se dále naše zásady ochrany osobních údajů. Procházení a interakce na jiných webových stránkách podléhají oznámením a zásadám těchto webových stránek nebo třetích stran, které doporučujeme přečíst. Tyto zásady se vztahují výhradně na údaje shromažďované a zpracovávané společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.